Åseral kommune har lyst ut tilbodskonkurranse for nye rammeavtalar for føljande fag, nemnd nedanfor.

 

Avropa antas å ha ein årleg omsetnad som totalt sett ligg over 

terskelverdiane for offentlege anskaffelser av vare- og tenestekontrakter. Anskaffelsen vert derfor gjennomført etter Forskrift om offentlig anskaffelser,

del 3. 

 

Varighet for avtalen er sett til 2 år med opsjon på ytterligere1+1 år Tilbodskonkurransen er open, ikkje mogelegheiter for forhandlingar om endring av prisar og fristar.

 

Fullstendig kunngjering er lagt ut på Doffin. Link: https://doffin.no/notices/2024-109337

Innlevering: Elektronisk via EU-supply.no, KGV. 

 

Grunn- og maskinarbeid:

Doffinlink: https://doffin.no/notices/2024-109432

Dokumenter: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/406376/0/0?returnUrl=&b=

Tilbudsfrist: 22.07.2024, kl. 12:00

 

Rammeavtale elektrikertjenester

Doffinlink: https://doffin.no/notices/2024-109435

Dokumenter: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/406527/0/0?returnUrl=&b=

Tilbudsfrist: 22.07.2024, kl. 12:00

 

Rammeavtale ventilasjon

Doffinlink: https://doffin.no/notices/2024-109439

Dokumenter: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/406711/0/0?returnUrl=&b=

Tilbudsfrist: 22.07.2024, kl. 12:00

 

Rammeavtale bygningstekniske arbeider (tømrertjenester)

Doffinlink: https://doffin.no/notices/2024-109440

Dokumenter: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/406723/0/0?returnUrl=&b=

Tilbudsfrist: 23.07.2024, kl. 12:00

 

Legg merke til at tilbudsfrist er 23.07.2024 på bygningstekniske arbeider (samme som vintervedlikehold).

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til; Jonas Leyre Amstrup, Odin Prosjekt AS

Mobil; 975 12 929 jonas@odinprosjekter.no