I det digitale søknadsskjemaet under må organisasjonane rapportere kor mange aktivitetar dei har i løpet av året, samt gjennomsnittleg frammøte. 
Søknadsfristen er 1. november kvart år, og vil bli annonsert her på heimesida og i åsdølen.

Søknader som kjem inn etter fristen blir ikkje handsama.

Lenke til skjema for å søke om tilskot til kulturarbeid