Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vakttelefoner

Alle henvendingar til Åseral kommune rettast til vårt sentralbord på tlf. 38 28 58 00 mellom kl 09.00 og 14.00.

Vakttelefon teknisk og drift: Tlf 970 96 200
Betjent fredagar frå kl. 15:00 - måndagar kl. 07:00
Betjent dagar før heilagdagar frå kl. 15:00, heile døgnet i høgtider - fyrste virkedag etter høgtid kl. 07:00

Illustrasjonsbilde, vakttelefon

Vegtrafikksentralen, meldinger ang. veg tlf. 175
Brann og akutt forureining tlf. 110
Politi og redningssentral tlf. 112
Medisinsk hjelp, øyeblikkelig helsehjelp, ambulanse tlf. 113
Nødnummer for døve tlf. 1412
Legevakt tlf. 116 117

Barnevernvakten tlf. 116 111
Kvardagar: før kl. 08.00 og etter kl. 15.00
Helg - høgtid- heile døgnet

Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00

Mattilsynet tlf. 22 40 00 00