Kva går grovsorteringa ut på?

Med grovsorteringa har ein sortert ut dei innspela som ikkje skal vurderast nærmare. Desse innspela er «sjekka ut» av kommuneplanarbeidet og vil ikkje handsamast vidare. Innspela som vert teken med vidare skal vurderast nærmare i det vidare arbeidet. Basert på denne vurderinga vert det gjeven ei endeleg anbefaling på om det skal takast med i planen eller ikkje. At innspelet vert teken med vidare i dette trinnet betyr dermed ikkje at det kjem med i endeleg planforslag. 

Alle som har fått med innspelet sitt vidare bør ta ein sjekk på om plasseringa er korrekt. For at vidare vurdering skal bli best mogleg er det viktig at plasseringa er så nøyaktig som mogleg. 

Resultat etter grovsortering

I liste nedanfor er alle innspela lista opp, fargemarkeringa viser til om innspelet er teken med vidare eller ikkje.
For oversikt over alle innspel sjå kart  

  • Innspela som er markert i grøn er teken med vidare og skal vurderast nærmare. 
  • Innspela markert i gult er delvis teken med vidare og skal vurderast nærmare. (Dette kan for eksempel vere der innspelet omhandlar 2 hytter, men berre 1 er teken med vidare.)
  • Innspela markert i raudt er ikkje teken med vidare og vert «sjekka ut» av kommuneplanarbeidet. 

Dersom ein ynskjer å sjå grunngjeving for handsaming av det enkelte innspelet viser ein til saksprotokollen frå dei forskjellige møta. Dei kan ein finne her

NrGbnrKvaNamn
11/15Jaktkoie/hyttetomt (1)Arvid Nesland
22/70ByggLeif Anil Goksem
33/88Bustad Grokleiv (område)Ivar Åsland og Synnøve Åsland 
43/88Hyttetomter (2)Ivar Åsland og Synnøve Åsland
51/11Hyttetomt (1)Elisabeth Løland
61/6Bygg (utviding hytte)Elling Åsland
74/7 og 4/146Bustad Maddan (område)Fredrik Åsland
825/4SanduttakOle Gunnar Reiersdal
925/4Bustadtomter Smeland ( 3)Ole Gunnar Reiersdal
1025/7Flytting av tomt 35 (nytt kart i doknr. 52)Helge Eikild
1139/6Hyttetomter (Lisløy)Terje Verdal
1239/6 og 38/4  (og 32/1?)Hyttetomter (Voilebruåsen)Terje Verdal
1338/4Hyttetomter/bustadtomter (Stedjan)Terje Verdal
1425/7MasseuttakHelge Eikild
1525/5MasseuttakHelge Eikild
168/7Driftshytte (1) (Storfjelltjønnæ)Thomas Pytten
178/7Hyttetomter (1) (Hedderen)Thomas Pytten
189/3Hyttetomter (1) (ny plassering)Alexander Skeibrok
1925/31Hyttetomter (2)Ole Gunnar Reiersdal
204/7Massetak - dyrke etterpåFredrik Åsland
2113/3Hyttetomter (3)Trond Egil Åknes
2217/1Hyttetomter (2)Helge Sannes
234/4Hyttetomter (2)Øystein Aas
2421/6Redusere bustadområde + område til fritidsbustadMagnhild Snaprud
2510/8Hyttetomt (1)Gunnar Liestøl
261/56Bustad Skarpeteigen/BubakkaKnut Olav Eikerapen
2725/7MasseuttakHelge Eikild
2829/6Hyttetomter (2)Kai-Tore Wilhelm Øyulvstad
2927/4Fiskland - vidareføring av reguleringsplanOdd Arild Eikeland
304/7Gjenoppbygge hytte (jakthytte) Fredrik Åsland
3125/4Område til utleigehytter (ca. 3)Ole Gunnar Reiersdal
3225/4Bustadtomt Smeland (1)Ole Gunnar Reiersdal
3336/1Hytte/driftshytte (1)Toralf Tveit
342/3Hyttetomt (1) (Sjåvasstjønnæ)Olav Åsland
352/3Bustadområde Karten/NordstovaOlav Åsland
361/1Hyttetomter (2)Trond Harry Åsland
371/1Bustadområde Skarpeteigen/BubakkaTrond Harry Åsland
384/3Hyttetomt (1)Knut Austrud
3942/34Flytte område 42Arne Stensland
4013/3Bustad LognevatnTrond Egil Åknes
4113/3Bustad eller utleigehytteTrond Egil Åknes
4213/3MassetakTrond Egil Åknes
431/6Hyttetomt (1) Elling Åsland
441/13Bustadtomt Skarpeteigen/BubakkaWenche Åsland
451/13Hyttetomter (2)Wenche Åsland
462/19Bustadområde GardsvegenRoger Thorsland
472/19Frå næring -> spreidd LNF (2 hytter)Roger Thorsland
482/19Bustadområde SostelidvegenRoger Thorsland
492/19Bustadtomt KartenRoger Thorsland
503/7Solcellepark Roger Thorsland
513/7 og 1/44Solcellepark Roger Thorsland
523/7Hyttetomter (2)Roger Thorsland
5341/4Hyttetomt (1)Lennart Nesland
5438/6Hyttetomter (2)Lennart Nesland
5525/4MassetakOle Gunnar Reiersdal
563/7Bustadområde GrokleivRoger Thorsland
5727/3Hyttetomter (2)Jan Erik Fiskland
5812/1Utleigehytter (1-4) (Myran)Elin Eikild
5912/1-5-44Næringsområde (Hestenes)Ruben Bortelid/ Elin Eikild
6012/1Hyttetomter (2) (Hurreheia)Elin Eikild
6111/29Utleigehytter (1-3)Grete Austegard
6225/2Hyttetomter (2)Leif Rune Reiersdal
6313/4Hyttetomter (2)Signe Lunde
6410/1Hyttetomter (3)Sven Otto Birkeland
6542/3 og 43/1Crossbane/motorsport (scooter)Åseral snøscooterklubb
6642/12Hyttetomter (5)Marianne Ljosland og Jan Rune Øvland
6742/12MassetakMarianne Ljosland og Jan Rune Øvland
684/1Boligområde til LNF (Joneset)Tom Stulien
694/1Driftshytte Ytre Mjåvatn (1)Tom Stulien
704/1Bustadområde SetanTom Stulien
714/8, 4/9, 4/124Massetak AurebekkInger Lise Stulien
724/8 (4/9)Massetak SetanInger Lise Stulien
734/1LNF MonanTom Stulien
744/8Fritidsbustad (1) (Heimre Mjåvatn)Inger Lise Stulien
7528/3Bustadtomter MadlandJan Arild Bjørndal
7631/1Hyttetomter (2)Astrid Marie Engeli
777/20Flytting av Øygarden KileJan Ove Pytten Flodquist
783/73Gjenoppbygge støylStine Lise Svensen
7925/1Tilbygg driftshytteStine Lise Svensen
8016/1Bustadtomter Hamkoll (2)Dagrun Juvastøl og Bjørn Erik Smeland
812/7 og 2/73Hyttetomter (2)Inger Anda Åsland
82Egsåskogen/HonnaheiaCrossbane/motosport (scooter)Åseral snøscooterklubb
8329/11Hyttetomt (1)Rune Aasheim
8422/5Hyttetomter flytting (2)Vidar Murbræch
8529/2Hyttetomter (2)Frode Øyulvstad

 

Spørsmål vedkomande innspel eller anna relatert til kommuneplanen kan rettast til Martine Hunsbedt pr e-post: martine.hunsbedt@aseral.kommune.no eller pr. telefon: 47 33 31 49.