Det byrjar å bli tørt i Agder og difor ønskjer vi å minne om at det er mogleg å melde inn eventuelle avlingsskadar. Tilskot ved produksjonssvikt (tidlegare erstatning ved avlingssvikt) blir gitt til føretak som har svikt i avling på rot av mat- og fôrvekstar i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppa. For å sjå dei siste oppdateringane, samt for mier informasjon sjå Statsforvaltaren i Agder sin samleside for tilskot til produksjonssvikt og tørken 2023: Samleside – tilskudd til produksjonssvikt og tørken 2023 | Statsforvalteren i Agder.