Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentleg ettersyn, varsel om oppstart, høyring

Offentleg ettersyn - utbyggingsavtale for Velia Sør

Åseral kommune legg utbyggingsavtalen for Velia Sør ut på offentleg ettersyn. 

Innspel sendast til post@aseral.kommune.no

Frist for innspel er 31.12.2021. 

illustrasjonsbilde velia oppstart

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Velia Sør

Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den  15.09.2021 (sak 60/21) følgjande:

Åseral kommune legg jamfør plan- og bygningslova § 12–11 ut reguleringsplan for Velia Sør til offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsbustader, vegar og grøntareal. Det er og eit mål å få til køyreveg til eksisterande fritidsbustader.

illustrasjonsbilde velia oppstart