Målet med planarbeidet er å legge til rette for friluftsliv i Øre for ålmenta, samt merdbasert oppdrett av aure i Øre. Kommunen kan legge til rette for eiga bryggje, gapahuk og bading på ein del av området, og Åseral Ørret legg til rette for sin aktivitet med bryggjeanlegg og lager på ein anna del av området. I tillegg vil ein legge til rette for ein felles parkeringsplass og eit bygg med felles toalett som og kan nyttast av ålmenta.

 

Ved kontakt i saka, ver venleg å vise til saksnr. 21/00799

Frist for å sende inn merknadar og innspel er 13. desember og kan sendast til

Åseral kommune
Gardvegen 68
4540 Åseral
eller på e-post til post@aseral.kommune.no

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Martine Hunsbedt på e-post martine.hunsbedt@aseral.kommune.no eller Kari Røynlid på e-post kari.roynlid@aseral.kommune.no  

 

 

Planavgrensing.pdf

Planprogram reguleringsplan Øre.pdf