Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Artikkelbilde Kulturpris

Kulturpris og kulturstipend

Kven fortener Åseral kommune sin kulturpris eller kulturstipend?Nominasjonar med grunngjeving kan leverast innan 1. mars (kvart år)

Illustrasjonsfoto sau

Tilskot til tiltak i beiteområde

Kommunen ønskjer å minne om at det er mogleg å søkja om tilskot til tiltak i beiteområde. Åseral kommune har i 2024 vorte tildelt pott på 180 000 kr. ...

Kommunelogo Åseral

Infokveld med Setesdal bygningsvernsenter

Minne kultursenter, 7. mars kl. 18:00Eig du ei eldre bygning du har lyst til å fikse opp, men veit ikkje heilt korleis du skal gå fram? Då er dette fo...

Varselplakat om usikker is

Advarer om usikker is på regulerte vann

Å Energi Vannkraft advarer mot at isen på regulerte vatn er usikker. Skigåarar, og andre som ferdast på vatna, blir oppmoda til å vere svært forsiktig...

Illustrasjonsfoto av sprøytestikk

Endring innan koronavaksinering

Det er ikkje lenger mogeleg å få koronavaksine på legekontoret. Dersom nokon treng vaksine må ein sjølv ta kontakt med vaksinekontoret Sørover for å a...