Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Stor snøskredfare i fjellet inn mot helga!

Varsom.no melder om stor snøskredfare dei næraste dagane. Dette skuldast store snøfall i fjellet dei 2 siste dagene og mildvær inn mot helga. Skredfaren er størst i søraust hellingar.

Varsel for snøskredfare kategori 4 - RØD

Opptak frå folkemøte 25.01.2024

Åseral kommune er i gong med å revidere kommuneplanens arealdel. I forbindelse med det inviterte ein til folkemøte i gamle gymsal 25. januar. Her kan du sjå opptak frå informasjonsdelen av møtet.

Her kan ein lære litt om kva ein arealplan er, kva som ligg inne i eksisterande plan og kva ein har tenkt til å sjå på i denne revideringa. I tillegg får ein eit innblikk i nokre av dei overordna føringane kommunen må forhalde seg til. Ein går også gjennom korleis ein kan sende inn innspel og kva som skjer med desse vidare i prosessen. 

Til slutt kan ein sjå innlegg frå næringsrådet, som fortel litt om næringsareala som ligg i eksisterande plan. 

Bilde til heimeside2

1. mars 2024 - Søknadsfrist hovudopptak i Åseral barnehage

Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2024/2025 må søkja innan fristen. Barnet må vere fødd før ein søker barnehageplass. Dersom barnet ikkje er fødd innan søknadsfrist til hovudopptak, kan ein søke barnehageplass ved suppleringsopptak gjennom barnehageåret når barnet er fødd.

Åseral barnehage illustrasjonsfoto

Vegane inn til (Åseral) Kyrkjebygd er no farbare igjen!

Det er no mogleg å køyre inn og ut av kommunen frå begge retningar etter at vegen tidlegare i dag var stengt. Det er framleis svært mykje vatn i vegbanen, men dersom ein køyrer forsiktig er det mogleg å forsere dette. Men tilrådinga er framleis å la bilen stå! Vegen kan igjen bli stengt på kort varsel..

Skulen er stengt i dag på grunn av flaum

Ingen busser kan køyre og fleire veger i Åseral er stengt. På bakgrunn av dette blir skulen stengt i dag måndag. Melding er sendt ut til foreldre.

Kart over stengte veger