Meddommarar til Agder Lagmannsrett (1 kvinne og 1 mann): 
- Tove Hagen 
- Martijn van Rooij 

Meddommarar til Agder Tingrett (2 kvinner og 2 menn): 
- Liv Mjåvatten Eikild 
- Kari Røynlid 
- Stian Eik 
- Ketil Løkås

Jordskiftemeddommarar (1 kvinne og 1 mann):
- Nina Tollefsen 
- Bjarne Haugstad 

Skjønnsmedlemmer: 
- Nina Tollefsen 
- Bjarne Haugstad 
- Lennart Reiersdal