Åseral kommune – måndag 27. mai klokken 11.25

Kongeparet møter feststemte innbyggarar ved Minne kultursenter i Kyrkjebygd. Åseral kommune ligger sentralt plassert midt i Agder, og med sine rundt 2500 fritidshytter og tre ulike alpinanlegg besøker mange tilreisande kommunen. Åseral har et bredt og aktivt idretts- og kulturliv, og samen med Kongeparet får vi oppleve danseoppvisning, folkemusikk og andre kulturelle innslag.

Nytter Kongeskipet Norge

At Kongeskipet blir nytta under fylkesturen, vil bidra til å skape en flott ramme rundt besøket. I forbindelse med fylkesturen vil Kongeskipet anløpe Arendal, Farsund og Flekkefjord for overgang til transport videre til kommunane som skal vitjast. Det blir ikkje lagt opp til eigne arrangementer ved desse anløpsstadene.

Velkomen til ein festdag ved Minne kultursenter!

Endring i programmet kan førekomme.