KULTURPRIS
Føremål med kulturprisen er å heidre einskildpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg enten med stor innsats i det lokale idretts- og kulturliv, eller som har utmerka seg kvalitetsmessig som utøvar og såleis er ein viktig ambassadør for Åseral kommune.

KULTURSTIPEND
Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet. Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerar eit potensiale for kommunen

Statuttar for tildeling av kulturpris og kulturstipend

 1. Formannskapet disponerer ein årleg sum på kr. 10.000,- til kulturpris og kr 10 000,- til kulturstipend. Både pris og stipend kan delast ut kvart år om det ligg føre eigna kandidatar. Stipendet kan òg delast på fleire om formannskapet ynskjer det.
   
 2. Føremål med kulturprisen er å heidre einskildpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg enten med stor innsats i det lokale idretts- og kulturliv, eller som har utmerka seg kvalitetsmessig som utøvar og såleis er ein viktig ambassadør for Åseral kommune.
   
 3. Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet. Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerer eit potensiale for kommunen.
   
 4. Utlysast i Åsdølen og kommunen si heimeside.
   
 5. Nominasjonar til kulturprisen med grunngjeving sendast via digitalt skjema innan 1. mars.
   
 6. Søknadsfrist for kulturstipend vert sett til same dato 1. mars. Søk via digitalt skjema.
   
 7. Mottakar av både kulturpris og kulturstipend vert avgjort av formannskapet. I utgangspunktet er det ynskjelig å halde offentliggjering og utdeling hemmeleg fram til eit passande overrekking på 17. mai eller eit anna passande arrangement. Uansett arrangement skal ordføraren stå for sjølve utdelinga.
   
 8. Pris og stipend består av gåvesjekk, diplom og blomar og vert henta frå kulturbudsjettet
   
 9. Statuttane for Åseral kommune sin kulturpris og kulturstipend vert gjeldande frå 1. juli 2020.

Vedteke i formannskapet 4. juni 2020 i sak 38/20

Lenke til skjema for nominering

 

Utdelte kulturprisar- og stipend

Kulturpris:

Åseral snøscooterklubb2023
Åsetrallen2022
Turid Røynlid2021
Arna Berg2020
Annie Tollefsen2019
Jan Oddvar Lineikro2018
Tor Åge Eikerapen2008
John Linjord 2007
Tor Reidar Austrud2006
Ann-Olaug og Torleif Håland2005
Åseral barnekor2004
Kristine Thorsland2002
Gudrun Austegard2000
Bjørg Ljosland1998
Betsy Folkvord1991
Klara Austrud1991
Jens Røynlid1989
Håkon Thorsland1987
Nils Ljosdal1982

 

Kulturstipend:

Emil Orthe2022
Trine Eikhom2020
Eivind Rosseland Stokke2011
Andrea Thorsland2010
Eivind Rosseland Stokke2010
Nils Birger Verdal2008
Linda Mahala Bartle Mathiassen2007
Erlend Rosseland Stokke2006
Mona Flottorp2001
Mary Ann Åsland2001
Anne Kate Åsland2001
Tonje Haugland1999
Tonje Haugland1997
Alfred Gammelsæter1996
Nils Ljosdal1995
Svanhild Smeland1995
Tonje Haugland1995

NB! Frå 2012 vart kulturstipend delt ut gjennom Lindesnesregionen. Ingen kandidater frå Åseral nådde opp.