Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kommunale avgifter 2024

Åseral kommunestyre har vedteke gebyrregulativet for 2024. Dersom du lurer på kvifor prisar for kommunale avgifter har auka, kan det opplysast at desse er justerte etter sjølvkostprinsippet. I tillegg har også kommunen subsidiert med eigne midlar. Gamle og nye prisar er å finne på prislista utlagt på kommunen si heimeside. I januar og februar blir det utelukkande betalt abonnementsavgift for vatn og for avløp. Det blir ikkje betalt for forbruk. Årsoppgjer kjem i starten av mars. Då vil det igjen bli å betale forskot for vatn og avløp på grunnlag av avlesing av vassmålar for 2023. Pga vedlikehald i systemet blei det ikkje sendt ut faktura så tidleg som ønskjeleg. Av den grunn blir forfall i februar og ikkje i januar som vanleg. 

Sjå heile prislista her!

Åseral Rådhus

Sist oppdatert 06. februar 2024