Vi får besøk frå Setesdal bygningsvernsenter som fortel om kva bygningsvernsenteret er og kva dei gjer. Vi vil og få tips om korleis ein kan gå fram hvis ein ynskjer å sette i stand eit eldre bygg, samt
informasjon om kva for tilskotsordningar ein kan nytte seg av.
Velkomen til Minne for ein lærerik kveld!
 
Plakat infokveld