Under eining for kultur ligg folkebibliotek, Minne kultursenter, ungdomsklubb, kulturskule og kulturkonsulent. 

Kulturtilbodet i Åseral er godt og variert. Det er jamn aktivitet med blant anna bygdekino, bibliotek, konsertar, utstillingar, kulturmønstring og meir. I tillegg er det mykje aktivitet i regi av lag og foreningar. 

Minne kultursenter blei opna i 2010. Her finn du filmdokumentarar og utstillingar om Åserals kulturarv og lokalhistorie. Lokalet er hyppig nytta til aktivitetar i regi av både kommunen, lag og foreiningar, bedrifter og privatpersonar. 

Åseral folkebibliotek er og lokalisert på Minne. I tillegg til bøker, kan du låne filmar, musikk, ljodbøker, magasin, tidsskrift og gamle avisutklypp. Viss me ikkje har dei bøkene du måtte ynskje å låne, kan du låne dei inn frå andre bibliotek via fjernlån. Biblioteket har PC med internett til disposisjon. På skulen er det eit eige skulebibliotek.

 

Tilsette i kultur

Fagområde Namn E-post Telefon
Minne kultursenter Tor Reidar Austrud tor.reidar.austrud@aseral.kommune.no 928 44 735
Bibliotek Tove Larsen tove.larsen@aseral.kommune.no 992 50 393
Ungdomsklubben, kulturvert Vibeke Sandåker vibeke.sandaker@aseral.kommune.no 472 68 730
Kulturvert Nina Dyveke Tollefsen nina.tollefsen@aseral.kommune.no 416 66 634
Åsdølen Gunbjørg Gundersen gunbjorg.gundersen@aseral.kommune.no 470 70 929