Vakttelefon

Hægebostad veterinærkontor - vaktsamarbeid med veterinærer i Åseral og Marnardal

Telefon 99 39 08 55

Telefontid mandag - fredag 08-10 
(Ring til alle tider hvis akutt sykdom som ikke kan vente)

Organisering

Vaktordninga er organisert i veterinærvaktområde der fleire kommunar samarbeidar om vaktordninga. 
Vestre Agder er inndelt i følgande vaktområdar: 
Kristiansand (Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla)
Eiken og Marnardal (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral) 
Lindesnes (Farsund, Lindesnes, Lyngdal og Mandal) 
Flekkefjord (Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal)

Driftsansvaret for veterinærvakta er lagt til ein av kommunane i kvart vaktområde.

Målgruppe

Eigarar av hest, produksjonsdyr og kjæledyr/selskapsdyr med behov for akutt assistanse frå veterinær utanom ordinær arbeidstid, og som av omsyn til dyrevelferda ikkje kan vente til neste ordinære arbeidsdag.