Ta en kikk på SVRs nye publikumsrettet hjemmeside www.svr.no. Verneområdestyret for SVR har også en egen hjemmeside for de som er interessert i møtedokumenter, forskrifter, forvaltningsplaner og besøksstrategi: https://www.nasjonalparkstyre.no/svr/