Sjå vedlegg for å lese meir om planarbeidet og prosessen vidare. 

Innspel som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendast skriftleg til: 

STAV ARKITEKTER
Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo
E-post: ine@stavark.no

Innan 2. januar 2024