Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2024/2025

Vaksenopplæringa i Åseral kommune samarbeider med Evje og Hornnes kommune om norskopplæring og opplæring i grunnskulefag.

Sjå denne linken for meir informasjon og søknad: Voksenopplæring - Evje og Hornnes kommune (e-h.kommune.no)