Ordninga gjeld alle produksjonar, td. også "inn på tunet", skogbruk mm. og gjeld for alle - ikkje berre for medlemmer i NLR! "Alder er heller inga hindring" - men bønder under 35 år blir prioriterte om det er mange søkjarar og dei må prioritera. 

Lenke til meir info og søknadsskjema: https://www.nlr.no/mentor.» 

Ynskjer du å vite meir om korleis det er å vere med? Sjå på denne artikkelen om Ragnhild i Valle som hadde mentor i 2022.