Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn som har hukommelsesproblemer/ eller en kjent demenssykdom. 

Hva inneholder kurset?

1.samling, 10. okt.:

De ulike demenssykdommene. Utfordrende adferd v/ Hallvard Mosdøl, lege

2.samling, 17 okt.:

Tilbud i kommunen. Hvordan søke om hjelp? Etiske utfordringer i hverdagen for pårørende og helsepersonell v/Britt Enny Haugland, sykepleier

Brannsikkerhet for risikoutsatte gruppe – «kjøkkenpraten»,

-hva vi som pårørende bør ha fokus på og kan hjelpe med v/ Fredrik Langfeldt, inspektør Setesdal brannvesen IKS

Praktiske utfordringer i hverdagen -Tekniske hjelpemidler v/ Elisabeth Storsveen, ergoterapeut

3.samling, 24 okt.:

Kommunikasjon og samhandling v/ Ingunn Norschaug, ergoterapeut
Bruk av musikk i demensomsorgen. Aktiviteter vi kan gjøre sammen v/Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg

4.samling, 31 okt.:

En pårørende forteller v/Siren Bakke Winjor, pårørende
Hørsel og demens v/ Caroline Dankworth, audiograf

Praktiske opplysninger

Fysisk oppmøte i Bykle helsehus, eller i LMT Evje sine lokaler i Sentrumsbygget
Kurskvelder fra kl.18.00 til 21.00 
Siste påmeldingsfrist: 30 sept. 2023 
Skann QR-koden som tar deg til et påmeldingsskjema, eller ringe eller sende e-post til koordinator. 

QR kode til påmelding

 

Navn:                   Signe Telhaug – Koordinator i Hukommelsesteamet

Telefon:               945 20 970

E-post:                 signe.telhaug@e-h.kommune.no

 

Pårørendeskolen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Bykle, Valle, Bygland, Evje & Hornnes og Åseral