OPPGAVEFORSTÅELSE_BORTELID_ÅSERAL.pdf

 

INVITASJON TIL LOKALT OG REGIONALT NÆRINGSLIV TIL Å BLI MED PÅ Å FINNE GODE LØYSINGAR I BORTELID DEN 2. SEPTEMBER 2022:

Denne dagen er vi ute i felt og ser vi på nokre konkrete utbyggingsområde i Bortelid, drøftar moglege løysingar, lagar prototypar på hytter, luftar nye idear og diskuterer kva som kan fungere og ikkje.

Det er mogleg å delta på deler av dagen.

Foreløpig program:

  • Introduksjon til GNIST og utfordringa – Åseral kommune
  • Kven er vi og kva idear har vi? – Lundhagem arkitektfirma
  • Ut i felt – sjå på konkrete forslag
  • Lunsj
  • Ut i felt – drøfte problemstillingar
  • Oppsummering – mingling
     

SET AV DATOEN, MEIR INFO KJEM!