Handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 blir vedtekne endeleg i kommunestyret den 7. desember.

 

Du kan lese kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett i denne lenkja.