Reglar for brøyting av private vegar er å finne på Åseral kommune si heimeside, under tilskotsordningar. Betaling er etter dei til ei kvar tid gjeldande satsar oppgitt i prisliste for kommunen. Søknadsfrist: 28.09.2023.

Søknadsskjema finn du her!