Sted: Åseral Næringshus (Møterommet i kjelleren) Torsdag den 21.03.24 kl. 19:00

Vi får besøk av Sturle Hamre, daglig leder av OFA som vil lede oss gjennom kvelden, informere og svare på spørsmål og gi tips om muligheter rundt ulike anskaffelser.

- Generell informasjon om offentlig anskaffelser
- Forslag til endring i ny lov og forskrift – Miljø og Klima.
- Terskelverdier
- ( Kommunal innkjøps-strategi, arbeidet pågår)
- LOKALE RAMMEAVTALER:
- Regelverk / framdrift / Utlysning / Innlevering tilbud / KGV / div.

Ordet fritt: Spørsmål – tilbakemeldingar – innspel.

Påmelding er ikke nødvendig og hvis du kjenner noen som ikke har fått denne invitasjonen og kan væra interessert i emnet er det bare å spre informasjon om møte og ta de med. Enkel servering!

VELKOMMEN !

PS: Åseral Kommune har fem flotte kontor til leie i kontorfellesskapet Åseral Næringshus. To av desse er f.t. ledige for nye leigetakerar. I forkant av møtet, frå kl. 18.30, vil de bli vising av lokala for dei som er interessert. Åseral Regnskapskontor v/Ole Tom er kontaktperson for vising.

Sveinung Forgard er nøgd representant som den sist ankomne leigetakeren.

Bilete av Sveinung Forgard

Kontaktperson for arrangementet: Jan Oddvar Lineikro
Prosjektingeniør | Åseral kommune • DRU 
Mobil: 901 76 450 | jol@aseral.kommune.no