Tysdag 19. blir telefonen besvart og det er lege tilstades for akutte tilfelle. Onsdag 20. er det heilt stengt og Konsmo legesenter har ansvar for akuttberedskap. Torsdag 21. og Fredag 22. er det ope til vanlig tid, men det vil vere noko redusert kapasitet på legetimar.  
Det vil ikkje vere mogeleg å bestille medisin den 19. og 20. Desember.  
Onlinetenesta Besoklegen.no blir bytta ut med Helsenorge.no.  Etter nyttår kan ein nytte Helsenorge til tinging av timar og medisin samt dialog med legekontoret. 

Sending av medisin til Coop Åseral 
Dersom ein har E-resept på medisiner og vil ha desse sendt til Coop Åseral må ein sjølv ringe Vitusapotek Markens på tlf. 38 10 73 50