Ingrid har med seg vanskelige opplevelser, men er en rolig og reflektert jente. Hun trenger støtte til å bearbeide tidligere opplevelser og små og store hendelser i hverdagen. Ingrid er også en tilpasningsdyktig og ressurssterk jente som vil profittere på gode omsorgsbetingelser. Ingrid har god kontakt med sin familie og treffer dem en gang i måneden.

Er du den trygge og tålmodige voksne som Ingrid trenger ? Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om henne.

Vi ser for oss at du:
• Er en rolig og varm omsorgsperson som kan sette gode grenser for Ingrid.
• Har hjerterom for barn som trenger litt ekstra.
• Har en stabil omsorgsbase.
• Er en god rollemodell som støtter og heier på Ingrid gjennom ungdomstiden.
• Kan samarbeide godt med aktuelle instanser som skole, habilitering og barneverntjeneste.

Vi tilbyr:
• 100% frikjøp fra ditt ordinære arbeid første året, så du kan bli godt kjent med Ingrid.
• 40-50 % frikjøp etter første året etter behov.
• Skattefri utgiftsdekning Jf. KS satser.
• Skattepliktig arbeidsgodtgjøring Jf. KS satser.
• Kurs i traumebasert omsorg sammen med andre fosterforeldre.
• Tett oppfølging første året, og systematisk veiledning under hele oppdragsperioden.
• Avlastning og støttekontakt gjennom habilitering.

Er du interessert eller ønsker ytterligere informasjon: Ring 38 15 23 23 og spør etter Mary Ann Taraldsen eller Irene Pettersen. Du kan også kontakte oss på mailadressen: mary.ann.taraldsen@vennesla.kommune.no

Bilete av annonsen