Energianalyse på nett
Verktøyet Energiportalen gjør det mulig med objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan han skal brukes.

Bli bevisst
Portalen er et godt virkemiddel for å bevisstgjøre huseierne sin energibruk og sparepotensiale. Energiportalen gir deg blant annet svar på hvor mye du kan spare på strømregningen din ved å redusere energibruken i hjemmet ditt, og også gi tips og råd om hvordan gjøre det.

Tilbudet er en del av arbeidet til kommunen med klima og energi som skal bidra til kunnskapsbygging og tilrettelegge for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune for din kommune. Energiportalen er levert av Simenergi AS