Slik får du plass

Det er fastlege, sjukeheimslege eller legevaktslege som kan legge pasienter i øyeblikkelig-hjelp-opphald.

Tilbodet er for deg som:

  • er 18 år eller eldre
  • har forverring av kjent sjukdom
  • har funksjonssvikt på grunn av akutt sjukdom
  • har infeksjon
  • er tungpusta
  • har fordøyelsesproblemer
  • lider av dehydrering eller ernæringssvikt
  • har falt, men det er ingen brot.
  • har behov for smertebehandling

Kva koster det?

Tenesta er gratis.