Bondelaget set opp følgjande dag for registrering av rev no i haust.

Laurdag 18. november – i tidsrommet 12:00- 13:00 hos Hallvard Forgard

Praktisk gjennomføring:

  • Det er skytteren som skal ha all kontakt med reven som er skoten.
  • Heile reven vises fram, høgre klo (ulvekloa) klyppes/fjernes av skytteren, bondelaget har utstyr til å klyppe med.
  • Kvar rev skal registrerast i eige skjema av bondelaget sin  representant.
  • Det betalast ikkje ut premie til rev som er påkøyrt i trafikken, sjølvdau, eller som openbart ikkje ber preg av human avliving.
  • Skytteren tek med seg reven for kassering på eigna stad/miljøstasjon.
  • Utgangspunktet er kr. 500 pr. rev. Dersom budsjettposten til bondelaget ikkje held, blir summen redusert pr. rev. Utbetalinga til den enkelte skytter vil gjerast i slutten av desember 2023.