. Det er likevel nokre reglar du må holde for at me ikkje skal få eit smitteutbrot.

  • Det er viktig at du held deg heime dersom du ikkje er frisk, og teste seg så snart som mogleg dersom man har mistanke om Covid-19
  • Det er ikkje lov å tilbringe tid i isolasjon og karantene på hytta, dette må du gjere heime
  • Meteren og god handhygiene er framleis gjeldande
  • Det er same tilrådingar som gjeld for sosial omgang og besøk på hytta som i heimen
  • Følg dei smittevernreglane som gjeld i skianlegga og elles

Åseral kommune har ikkje nokon lokale forskrifter i høve til smittevern, så det er difor dei nasjonale tilrådingar og reglar som er gjeldande. Desse kan du sjå på: Regjeringen.no

NB! Følg med på Varsom.no då det for tida er stor snøskredfare i fjellet!