Ein dose blir vurdert til å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 minst 8 veker etterpå dersom dette er ønskelig. Barn i denne gruppa må bestille time for å få vaksine berekna for barn. Desse vaksinene er forventa til kommunen i slutten av januar.

Ta kontakt på helsestasjonen på tlf 975 30 758 dersom du ønsker at barnet ditt skal vaksinerast.

Barn og unge 12-15 år (født 2006-2009) KAN vaksineres med dose 2 minst 8 veker etter dose 1.

Unge 16-17 år (født 2003-2005) BØR vaksinerast med 2 doser, med anbefalt minst 8 ukers intervall.

 

Generelt:
Boosterdose er kun godkjent for personar over 18 år.

Personer over 18 år som får dose 1 nå, kan få dose 2 etter 3 uker (Pfizer)

  • Alle over 45 år + risikopasienter BØR ta en boosterdose
  • Aldersgruppen 18-44 år KAN få en boosterdose

Gjennomgått korona-sjukdom tel som ein dose vaksine. Dei som har gjennomgått korona-sjukdom kan få neste dose med vaksine minst 3 månader etter at dei gjekk ut av isolasjon.

Åseral og Hægebostad kommune samarbeider om vaksinering framover.