Dette er forslaget som kommunestyret skal ta stilling til 15. juni. Forslaget vert lagt ut på ei kort «høyring» der ein set frist for å kome med innspel og eventuelle kommentarar innan 25. mai.

Eventuelle kommentarar kan sendast direkte til bernt.elias.asland@aseral.kommune.no

Utkastet til planen finn du her