Har du eller ditt lag ynskje om treningstid i hallen eller i symjehallen, kan du melda dette til akt@aseral.kommune.no
Privatpersonar kan tinge både hallen og symjehallen, men organisert aktivitet har prioritet.
Ved private treningar/bookingar i symjehallen må brukaren påreikna at det kan koma andre i bassenget utan forvarsel.

Ved innmelding av treningstider må det informerast om:
- Kva lokale
- Treningsdag
- Treningsklokkeslett
- Aktivitet
- Lag
- Kontaktperson m/telefonnummer og e-postadresse.

Aktivitetar må meldast inn for kvart år.

Frist for innmelding sesongen 2022/2023 er sett til 03.09.2022