Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3). En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke. Dersom noen skulle ønske 2. oppfriskningsdose, må de selv ta kontakt med legekontoret.