Testing av covid-19 (henta frå FHI):

Følgende bør testes:  

  1. Ved symptomer

o    Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.

  1. Ved kjent eksponering

o    Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære

o    Øvrige nærkontakter

o    Personer som får varsel i «Smittestopp».

  1. Ved innreise

o    Se Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

  1. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

o    I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.

o    Jevnlig testing i enkelte miljøer.

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19