Om staben

NB! Denne sida er under utarbeiding...

Etter omorganiseringa i 2023 vart servicekonor og økonomikontor lagt ned som eigne einingar. Tilsette her vart samla under den nye stabseininga. Staben vil ta hand om oppgåver som tidlegare høyrde inn under dei nedlagte einingane. Samstundes er andre funksjonar lagt til inn under staben.

Tilsette i staben

Fagområde Namn E-post Telefon
Økonomisjef Rune Hole Nilsen rune.hole.nilsen@aseral.kommune.no 958 69 270
Personal- og organisasjon Ellen Ubostad Haaland ellen.ubostad.haaland@aseral.kommune.no 900 45 127
Skule- og barnehagefageleg rådgjevar Lene Øyulvstad lene.oyulvstad@aseral.kommune.no 996 02 063
Digitalisering og beredskap Odd Helge Liestøl odd.helge.liestol@aseral.kommune.no 918 68 502
Kommuneoverlege Ann Margret Haaland ann-margret.haaland@aseral.kommune.no 915 57 337
Lønn Gunbjørg Gundersen gunbjorg.gundersen@aseral.kommune.no 470 70 929
Økonomi Katrine Austrud katrine.austrud@aseral.kommune.no 905 82 517
Økonomi Unni Berntsen unni.berntsen@aseral.kommune.no 908 80 129
Politisk sekretariat Janne Thorsland Elvenes janne.elvenes@aseral.kommune.no 977 38 848
Arkiv Anne Brit Fossdal anne.brit.fossdal@aseral.kommune.no 482 96 062
Fakturering, kommunale avgifter Trudy Abelseth trudy.abelseth@aseral.kommune.no 412 30 006
Faktura, arkiv Wenche Åsland wenche.asland@aseral.kommune.no 482 19 633
Økonomi Svein Ove Nepstad svein.ove.nepstad@aseral.kommune.no 971 10 685
Prosjektingeniør Jan Oddvar Lineikro  jan.oddvar.lineikro@aseral.kommune.no Permisjon