Overgang til nytt testregime med personleg ansvar for innmelding av smitte i ReMin gjer at kommunen ikkje lengar har den fulle oversikten talet på smitte til ei kvar tid. Vaksineringa går sin gang og dei fleste som skal ha det er no vaksinert med dose 3. Dette er bakgrunnen for at me ikkje lenger legg ut informasjon kvar veke. Du vil finne informasjon om smitte og vaksinering i dei ulike aviser på nett. Me ber difor folk søke informasjon her som kommunen no henter sin informasjon. Du kan og finne informasjon med å gå inn på.  

https://statistikk.fhi.no/sysvak/antall-vaksinerte?etter=diagnose&fordeltPaa=alder&diagnose=COVID_19&kommune=4224&dose=01,03,02&diagramtype=tabell 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/