Eleven var på skulen på dagen. Det er beslutta å sende med alle elevar i ungdomsskulen to hurtigtestar, som skal takast på 3. og 5. dag før skuletid. Det vil då bli på torsdag og laurdag. Ingen treng å vere i karantene. Vi minner om at ved symptom skal du teste deg og bli heime frå skulen. Her kan du lese meir om dei nye karantenereglane som gjeld frå 26. januar.

Dette betyr at det for tida er 2 smitta personar i kommunen som no er isolert.