Sjå avtaler hjå helsestasjons- og skulehelsetenesten

Du kan

  • sjå avtalar bornet ditt har på helsestasjonen eller i skulehelsetenesten
  • sjå avtalar du har med jordmortenesten
  • avbestille avtale hvis tidspunktet ikkje passar 

Når barnet eller du får en time, vil du motta et varsel på e-post eller sms.

Avbestill time

 

Skriv melding til helsestasjons- og skulehelsetenesten

Du kan sende meldinger på vegne av bornet til helsestasjonen eller skulehelsetenesten frå innboksen. Du kan sende praktiske spørsmål til kontoret, eller spørsmål om bornets helse til helsesjukepleiar.

Er du gravid, kan du sende melding til jordmortenesten etter at jordmor har oppretta ein timeavtale til deg. Dersom du er over 16 år, kan du sende melding til helsestasjon for ungdom.

Når du får svar, vil du få varsel på e-post eller sms.

Skriv eller les melding

Sjå helsekontaktane i din kommune

Alle born og unge fra 0–16 år får automatisk ein helsekontakt i helsestasjons- eller skulehelsetenesten, så snart kommunen kobler seg opp mot Helsenorge.

  • Helsestasjonstjenesten i kommunen: Born 0-6 år
  • Skulehelsetenesten i kommunen: Born 6-16 år
  • Helsestasjon for ungdom: Ungdom 16- 23 år

Helsekontakt for helsestasjon er gyldig til 1. august det året bornet fyller 6 år.

Du finner og informasjon om noverende og tidligare fastlegar og andre kontaktpersonar i den kommunale helsetenesten på Helsenorge.

Finn dine helsekontakter

Bruk av Helsenorge-tenestene på vegne av born

For å bruke Helsenorge på vegne av born logger du fyrst inn som deg sjølv. Deretter vel du kven du vil sjå opplysningane for eller utføre tenester på vegne av.

På Helsenorge kan du representere born du har foreldreansvar for, og sjå deira helseopplysningar, med nokre begrensningar:

  • Hvis ein eller fleire av foreldra er folkeregistrert på same adresse som bornet, vil begge foreldra kunne representere bornet.
  • Hvis ingen av foreldra er folkeregistrert på same adresse som bornet, vil ingen av dei kunne representere bornet.

Du kan bruke Helsenorge på vegne av born under 12 år. Når bornet fyller 12 år vil innsynsretten for foreldre automatisk reduserast. Etter fylte 12 år kan du derfor ikkje lenger sende melding på vegne av bornet. Du kan fortsatt sjå alle timeavtalar, med mindre avtalen er unntatt foreldreinnsyn.

For unge over 16 år har ikkje foreldre lenger tilgang til tenester på vegne av bornet. Dei som har BankID eller tilsvarende, kan sjølv logge inn og bruke tjenestene.

Du finner mer informasjon om hvilke tjenester du har tilgang til på vegne av barn her.

Informasjonsvideo for gravide og ungdom

For gravide:

For ungdom:

Last ned Helsenorge-appen

HelsenorgeappenHelsenorge-appen gir deg enkel og rask tilgang til Helsenorge-tenestene mens du er på farten. Det er like trygt å bruke appen som helsenorge.no og du har tilgang til de same tjenestene.

Last ned Helsenorge-appen her

Kort om DigiHelsestasjon

Digihelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skulehelsetenesten på nett. Meldingane kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og moglegheit til å avbestille timer på nett. Les mer om digihelsestasjon her.