Ha klart følgjande informasjon:

  • Namn
  • Alder
  • Kjønn
  • Telefonnummer
  • Når gjeld karantene frå?
  • Dersom du har vore på reise, kor har du vore?
  • Har du symptom?

Bakgrunnen for at vi ønskjer denne informasjonen, er for å kartlegge behovet for naudsynte helsetiltak framover i tid.
Opplysningane blir sletta etter ein månad.

Kontaktinformasjon

Vi ønskjer fortrinnsvis beskjed på e-post, men er og tilgjengelege på telefon.
E-post:  anne.siv.lauen@aseral.kommune.no
Telefon (i tida 09:00 – 14:00): 38 28 59 00

Lenker til meir informasjon