Om du misstenker at du kan vere smitta av covid-19, må du ringe legekontoret for å avtale testing. Du kan ikkje berre møte opp utan avtale. 
Legekontoret instruerer deg om korleis du skal forholde deg. I dei fleste tilfeller kan du bli sitande i bilen og lege kjem ut for å ta testen. 
Dersom testen er teken før klokka 10:30 kan prøven sendast same dag, og svar på prøven føreligg same kveld. 
Svar på prøven finn du når du logger inn på helsenorge.no, eller du kan ringe legekontoret dagen etter.

 

Helg og heilagdag:
Testing skal i hovudsak skje i arbeidstida til legekontoret.
Må du teste deg utanfor arbeidstid, for eksempel hvis du har fått beskjed om at du er nærkontakt til ein person som har testa positivt, må det bestillast time på Kløvertun i Kristiansand