Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilge den 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Åseral kommune har i runde 6 fått tildelt kr. 326 000 av kompensasjonsordningen.

Hvem kan søke

 • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og arrangement/opplevelser vil bli prioritert.
 • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft
 • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021. Tap av omsetning måles i forhold til omsetning i siste halvår 2019.
 • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
 • Virksomheten må ha adresse i Åseral kommune og ha egne ansatte

Bedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke motta støtte.

Hva kan det søkes om

 • Dokumentert tap av omsetning
 • Dokumenterte økte kostnader knyttet til covid-pandemien
 • Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene:

 • Regnskap for perioden 01.07.19 – 31.12.19
 • Omsetning fra regnskapet for perioden 01.07.21 – 31.12.21
 • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap i 4. kvartal 2021(F.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende covid-tiltak osv.)
 • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak

Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Åseral kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det vil bli foretatt en fordeling av tilskudd basert på de tap og økte kostnader den enkelte bedrift har hatt sett i sammenheng med de andre søknadene, basert på dette vil det bli beregnet en % vis andel tilskudd til de enkelte bedriftene.

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). Dette betyr at eventuell innvilget støtte ikke vil bli regnet med i bedriftens lovlige statsstøtte (bagatellmessige) støtte.

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar 2022, tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig. Dersom kommunen mottar få søknader, kan støtteordningen bli lyst ut på nytt med eventuelle justerte kriterier.

Kontakt

Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt Øyvin Moltumyr, tel. 911 36 483 eller epost: oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no