Barnehagen og skulen er stengt. Bare dei som jobbar i helse- og omsorgstenesta og i andre samfunnskritiske funksjonar får tilbod for sine born.

Som Ordførar opplever eg at kriseleiinga og administrasjonen har god oversikt og dyktig helsepersonell og andre tilsette som jobbar både seint og tidlig for å ivareta dei som har behov for det. Eg vil gi en stor honnør til alle dykk for dykkar innsats.

Næringslivet er og bereørt. Eg føler med dei som driv serveringstilbod, frisørar,  hudpleiebedrifter og bedriftene i turistnæringa i denne vanskelege situasjonen.  Spesielt uheldig er det for alpinanlegga og bedrifter i tilknyting til turismen nå midt i høgsesongen.

Vi er tydelige på at hytteeigarar bør halde seg heime. Dette er leit å gå ut med, men vi ser det som heilt nødvendig i den situasjonen vi har nå.  Vi gjer det for å hindre spreiing av smitte og fordi helsevesenet vårt ikkje er dimensjonert for å ta hand så mange.

Butikkane og bensinstasjonen tek ansvar og gjer tiltak for at ikkje folk skal bli smitta, det er flott!

Eg oppmodar folk om ikkje å hamstra.

Noen kan bli engstelig på egne vegne, eller for noen man er glad i, når situasjonar som dette oppstår. Det er naturlig. Eg oppmodar sterkt til å vise omtanke og ta vare på kvarandre. Det blir veldig viktig framover. Beveg dykk minst mulig blant andre folk, og ta heller en telefon eller to til noen som vil sette pris på det, framfor å gå på besøk.

I tillegg til alle tiltaka som er sett i verk ber eg alle om å ta eit personelg ansvar.

Følg med på det som gis av råd og ta situasjonen alvorlig -  for den er det.

Tusen takk til alle som står på, saman skal vi kome gjennom dette!

 

Varm helsing frå Ordførar Inger Lise