Korleis søke?

Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf

Søknadsskjema sendes til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Eller på epost: post@aseral.kommune.no

Kva kan du få hjelp til?

  • personleg hygiene
  • ernæring og væskebalanse
  • eliminasjon av avfallsstoffer
  • nødvendig aktivitet, søvn og kvile
  • respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering
  • oppfylging  av forordnet medisinsk behandling som for eksempel administrasjon av legemidler og medisinsk/teknisk utstyr, sårbehandling og smertebehandling
  • oppfylging ved psykisk sykdom, skade, lidelse
  • oppfylging ved rusmiddelavhengighet og annen avhengighet.

Vi vurderer om du kan sørge for å dekke eige behov for nødvendige helsetenester hjå for eksempel fastlege, apotek, fotpleier, fysioterapeut, ergoterapeut.

Vi vurderer også om du få dekka hjelpebehovet med andre tiltak og tilbod som for eksempel lærings- og mestringskurs, hverdagsrehabilitering, trening og bruk av velferdsteknologi.

Pris

Tenesten er gratis.