Helsesjukepleiar

Leiande helsesjukepleier: Kristine Tøsse
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
epost: kristine.tosse@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 59 06 / 941 65 945

Helsesjukepleier: Hildegunn Sangesland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
epost: hildegunn.sangesland@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 59 06 / 975 30 758

Legekontor

Kommuneoverlege: Ann-Margret Haaland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
epost: ann.margret.haaland@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 59 00 

Lege: Sven Haraldstad
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, Åseral
epost: sven.haraldstad@aseral.kommune.no
Tlf: 38 28 59 00

Legevakt: 
Lindesnesregionens medisinske senter 
Tlf: 116 117.

Fysioterapi

Fysioterapaut: Eirik Ulset
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen
epost: eirik.ulset@aseral.kommune.no
Tlf: 38 28 59 23 / 91 68 38 55