Vedkommande er satt i isolasjon i kommunen der personen har midlertidig bustadadresse og blir fulgt opp av denne kommunen.