Kommunen er no i gong med vaksinering av 16 og 17 åringar (født i 2004 og 2005). Er du fyllt 16 år på vaksinasjonsdagen vel du sjølv om du vil ta vaksine. Fyller du 16 år seinare i år må du ha samtykke frå foreldre/pårørande. Samtykkeskjema finn du her: 2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

Flott om alle som får fyrste vaksine har fyllt ut registreringsskjema ved frammøte. Egenerklaringsskjema-til-deg-som-er-tilbudt-koronavaksine.pdf