Eininga har ansvar for drift av vatn- og avlaupsanlegg, bygg, vegar, kyrkjegardar, parkar/grøntanlegg samt reinhald i kommunale bygg.

Kommunen har 6 vatn- og avlaupsdistrikt, 3 ligg i dei ulike hytteområda, samt Kyrkjebygd, Logna og Kylland. Eininga har drift- og fagansvar for desse. Vidare har eininga ansvar for drift- og vedlikehald av kommunale veger/bruer, idrottsanlegg, leikeplassar, parkar og kyrkjegardar. Alt vedlikehald og reinhald av kommunale bygg ligg og til eininga. Eininga har budsjettansvar for brannberedskap, brannførebygging og feiing.

Tilsette i drift og vedlikehald

Fagområde Namn E-post Telefon
Driftsoperatør VA  /  Vaktmeister Gunvald Linjord gunvald.linjord@aseral.kommune.no 945 21 037
Driftsleiar/driftoperatør VA Jonny Hagen jonny.hagen@aseral.kommune.no 918 02 888
Fagarbeidar Kai Birger Austrud kai.birger.austrud@aseral.kommune.no 918 73 303
Gartner / Vaktmeister Kristina Homme kristina.homme@aseral.kommune.no 971 07 835
Driftsoperatør VA / Vaktmeister Tor Olav Abusland tor.olav.abusland@aseral.kommune.no 958 63 520
Vaktmeister / Mekaniker Trond Flottorp trond.flottorp@aseral.kommune.no 958 70 471
Driftsoperatør VA Trygve Steinar Uleberg trygve.steinar.uleberg@aseral.kommune.no 918 73 301
Reinhaldsleiar Tove Hagen tove.hagen@aseral.kommune.no 415 15 352
Reinhald Gerd A. Linjord gerd.linjord@aseral.kommune.no  
Reinhald Ewelina Niewiadoma ewelina.niewadoma@aseral.kommune.no  
Reinhald Anita K. Solheim anita.solheim@aseral.kommune.no  
Reinhald Hildun Thorsland hildun.thorsland@aseral.kommune.no  
Reinhald Liv Astrid Berg liv.astrid.berg@aseral.kommune.no  
Reinhald Marianne Eikild marianne.eikild@aseral.kommune.no  
Reinhald Rita Hårtveit rita.hartveit@aseral.kommune.no  
Reinhald Karin Margrethe Nesland karin.margrethe.nesland@aseral.kommune.no 412 63 337
Reinhald Hilde Merete Reiersdal hilde reiersdal@aseral.kommune.no  
Reinhald Nina Helen Handeland nina.helen.gabrielsen@aseral.kommune.no