Assisterande rektor og avdelingsleiar ungdomsskulen
Helene Håvorstad Ljosland
E-post: helene.havorstad.ljosland@aseral.kommune.no
Telefon: 975 70 091

 

Avdelingsleiar barneskulen
Inger Marie Aabel Austegard
E-post: inger.marie.austegard@aseral.kommune.no
Telefon: 918 59 299

PPT og språkopplæring
Spes.ped koordinator Bente Forgard Lineikro
E-post: bente.forgard.lineikro@aseral.kommune.no
Telefon: 918 45 735

SFO
Inger Marie Aabel Austegard
E-post: inger.marie.austegard@aseral.kommune.no
Telefon: 918 59 299